Εμφάνιση , Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Γαλατσίου, Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2017 – ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Εμφάνιση , Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Γαλατσίου, Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2017